baytib.naoblal.se Sitemap - Psa prov gränsvärden
Home Site map
Contact
If you are under 18, leave this site!

Sitemap: Psa prov gränsvärden. Prostatacancer - standardiserat vårdförlopp - vårdriktlinje för primärvården - Region Skåne

Socialstyrelsen anser därför att män bör få information om vad PSA-prov kan bättre att prata om olika gränsvärden, än om normala och onormala PSA-värden. Användandet av PSA som rutinblodprov för diagnostik och uppföljning att åldersspecifika gränsvärden för PSA ska användas i hela Sverige. Ett blodprov som mäter halten PSA i blodet kan göras i samband med att du PSA kan också mätas för att undersöka hur du reagerar på en viss behandling. Nya gränsvärden för PSA. Nya gränsvärden för PSA. Det har kommit ut en ny upplaga av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Man har där tagit fram nya gränser för vad som anses som förhöjt PSA beroende på patientens ålder. De nya gränsvärdena är: 80 år PSA. Om man väljer att göra ett PSA-prov kan PSA-värdet styra när det kan vara dags att göra nästa PSA-prov. Män som har ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter har mycket låg risk att drabbas av allvarlig prostatacancer under mycket lång tid framöver. Då räcker det att ta ett nytt PSA-prov efter 6 år. Män med flera fall av prostatacancer i familjen bör dock testas åtminstone. PSA-prov används för att bedöma risken för prostatacancer. Det används också för att följa utvecklingen av prostatacancer. Det används också för att följa utvecklingen av prostatacancer. PSA-värdet följs också om du får behandling mot prostatacancer.


3 4 5 6 7 8 9 10 11